Petr Jan Křen

Zakladatel Institutu celostního leadershipu (ICL). Byznys mentor, transformační kouč, expert na budování a rozvoj týmů. Zabývá se také efektivním zlepšováním vztahů v osobním životě i v pracovním prostředí. Má 30 let zkušeností z podnikání.

„Žádné kecy, prostě zkušenosti.“

PETR JAN KŘEN

Bohaté zkušenosti

Petr má za sebou mnohaleté životní i podnikatelské zkušenosti, které naplno uplatňuje ve svých akademiích, seminářích a konzultacích. Vybudoval jednu z nejúspěšnějších obchodních a finančně poradenských sítí v rámci evropského OVB Holdingu AG, jeho tým čítal zhruba 1 000 finančních poradců a manažerů. Společně se starali o přibližně 250 tisíc klientů a dosáhli historického obratu přes 2 miliardy Kč. Své znalosti si průběžně rozšiřoval na mnoha kurzech a akademiích byznysového i osobního rozvoje a rovněž prošel dlouholetým intenzivním zahraničním byznys mentoringem.

Efektivní leadership

Už během jeho působení v OVB Holdingu AG se naplno ukázala jeho schopnost inspirovat a vést lidi k úspěchu. Díky efektivnímu leadershipu pozitivně ovlivnil stovky svých spolupracovníků, což mělo pozitivní dopad jak na jejich pracovní výsledky, tak na osobní život. Řada z nich do dnešní doby úspěšně podniká nebo zastává významné manažerské pozice. Dodnes používají a rozvíjejí dovednosti a znalosti, které získali úspěšnou spoluprací s Petrem.

„Leadership je styl vedení lidí, kdy jeden člověk udává směr, vizi a cíle, a ostatní jej dobrovolně a přirozeně následují.“

petr jan křen

Odražení ode dna

Součástí Petrovy životní cesty rovněž bylo osobní vyhoření doprovázené depresemi, podnikatelským selháním a zdravotními komplikacemi. Přišel pád na pomyslné životní a pracovní dno. Bylo nezbytné a zároveň nevyhnutelné zamyslet se nad dosavadním způsobem a vnímáním života, uspořádat a stanovit si nově vlastní životní hodnoty a vize, a celkově projít osobní transformací.

„Správným pochopením všech souvislostí a zpracováním různých osobních témat můžeme dojít do fáze osobní životní transformace.“

petr jan křen

Nádech a nadhled

Na základě všech prožitých osobních a pracovních zkušeností Petr pochopil, že vše souvisí se vším, že je důležité propojit všechny součásti našeho života v jeden fungující celek, a že je naprosto nezbytné začít u sebe. Tento životní náhled a zkušenosti otiskl do základní filozofie Institutu celostního leadershipu s názvem: „Vybuduj sebe, vybuduj lidi, vybuduj byznys.“

Petrovo životní poslání je inspirovat k pozitivním změnám v podnikání i životě.

Pomáhá majitelům firem a manažerům vést jejich lidi, rozšiřovat týmy, a tím dosahovat lepších výsledků, stejně tak tvořit v jejich firmě prostředí, kde se lidé cítí dobře. Také podporuje a provází jednotlivce v jejich osobní transformaci pomocí vlastní metody založené na kombinaci různých mentoringových a koučovacích technik.

„Největším přínosem překonání strachu, obav a překážek na naší cestě nejsou materiální odměny, z nichž se radujeme, ale osobní vývoj, kterým v tomto procesu projdeme.“

petr jan křen

Začněme spolupráci

© Institut celostního leadershipu PJK